Pædagogiske ambitioner

Læringsgrundlag

På Stensballeskolen ser vi ethvert barn som et unikt menneske med muligheder for udvikling og læring. Vi møder børnene med anerkendelse, respekt og interesse med fokus på deres resurser og kompetencer.

Vi tilrettelægger læringsprocesser, der har til mål at skabe livsduelige og uddannelsesparate unge mennesker, der kender sig selv, kan sætte sig selv i spil i forhold til andre mennesker, kan agere i socialt samspil med andre og ved, hvordan de lærer bedst.

Se skolens læringsgrundlag her.

Pædagogiske indsatser

Stensballeskolen er en udviklingsorienteret skole, der bygger sin praksis på nyeste viden sammenholdt med vores erfaringer fra praksis.

På Stensballeskolen har vi en række indsatsområder, som vi arbejder på at udvikle os indenfor eller implementere på skolen. Det er alt sammen områder, der skal komme elevernes udvikling til gode - både når det kommer til deres læring og trivsel.

Læs om Stensballeskolens pædagogiske indsatser her.