En skole i bevægelse

Stensballeskolen er en velfungerende skole med lidt over 850 elever fordelt på 0.-9. klassetrin. Skolen har 3-4 spor samt SFO1 og SFO2. Skolen ligger tæt på Horsens Fjord og Nørrestrand med rigtig gode udearealer og muligheder i nærområdet.

Skolen er en udviklingsorienteret skole, der vægter elevernes læring og trivsel højt. Skolen arbejder med høj faglighed, og eleverne opnår generelt rigtig gode faglige resultater. Der arbejdes målrettet med elevernes trivsel og fællesskaber. Vi gør os umage med at skabe gode læringsmiljøer for både elever og personale.

Skolens forældre støtter op om deres børns skolegang og bidrager aktivt til fællesskabet på skolen.

SFO